NAME : Narayana 

VILLAGE : Kunukupeta

MOBILE NO : 9502892141.